Fundacja ma na celu przypominać Rodzicom i Opiekunom Osób Niepełnosprawnych, że ONI TEŻ SĄ WAŻNI

Dominika Wiśnik – Prezeska Fundacji Jesteśmy Ważni