Fundacja ma na celu przypominać Rodzicom i Opiekunom Osób Niepełnosprawnych, że ONI TEŻ SĄ WAŻNI

BAZA WIEDZY BLOG

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością 2024 – jakie zmiany nas czekają?

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością 2024 to kolejna odsłona programu o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnością i pomijając oczywistą, widoczną już na pierwszy rzut oka zmianę (tak, w końcu mamy zapis „z niepełnosprawnością”, zamiast „niepełnosprawnej”!) – mamy jeszcze kilka innych, które chcielibyśmy omówić. 

 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwany dalej „Programem”, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. 

 

Po pierwsze: termin zgłoszeń upływa już 15 września 2023!

 

I to bardzo ważna informacja! Kto się zgłasza? Gminy i powiaty. Co możesz zrobić jako rodzic lub opiekun OzN? Sprawdzić, czy Twoja gmina lub powiat – zrobiły to! To absolutnie ważne, najważniejsze, aby termin został dotrzymany! Jeśli planujesz skorzystać z Programu w 2024 r., musisz mieć pewność, że Twoja jednostka samorządowa bierze w nim w ogóle udział. Dlatego powtarzamy raz jeszcze dla pewności: sprawdź, czy Twoja gmina lub powiat – zgłosiły się! 

Pamiętaj również, że w pierwszej kolejności to rodzic lub opiekun OzN wybiera Asystenta – zadbaj więc o to, aby się przygotować do skorzystania z Programu!

 

Po drugie: zmienia się stawka!

 

Przewidziana na rok 2024 to do 50 zł brutto brutto. Oznacza to podniesienie stawki, w stosunku do roku 2023. Czy to argument dla Asystentów OzN? Tak, podniesienie wynagrodzenia to jest zdecydowanie argument przemawiający za udziałem w programie. Jest to ciekawa opcja, zwłaszcza dla studentów – wówczas stawka jest najkorzystniejsza.

 

Po trzecie: zmiana nazewnictwa!

 

Zauważyliście? Wcześniej z uporem powtarzało się w Programie słowo „niepełnosprawnych”, w tym roku użyto już „z niepełnosprawnością” w tytule i częściowo w treści. Środowisko OzN od dawna walczy z błędnym używaniem tych słów, dlatego można to uznać za mały przełom, w końcu!

 

Jeszcze raz przypominamy: termin mija 15 września!

Resort Rodziny ogłosił nabór do programu wcześniej – fakt. Termin mija niedługo – fakt. Nie pozostaje nam wszystkim już nic innego, jak zrobić wszystko, aby nie zapomnieć o sprawdzeniu, czy dana gmina lub powiat – zgłosiły się do Programu.

  1. Gmina lub powiat składa do właściwego Wojewody wniosek w wersji elektronicznej, który tworzy się w Generatorze Funduszu Solidarnościowego. Jednostka samorządu terytorialnego musi utworzyć tutaj konto.
  2. Po złożeniu wniosku w generatorze – gmina lub powiat składa podpisane oświadczenia, według wzoru z załącznika nr 14 do Programu. Oświadczenie należy zeskanować i załączyć w generatorze.
  3. Później Wojewoda dokonuje oceny formalnej oraz merytorycznej takiego wniosku.
  4. Wnioski, które zostaną ocenione pozytywnie – trafią na listę rekomendowanych wniosków Wojewody.
  5. Lista rekomendowanych wniosków jest następnie przekazywana do Resortu Rodziny.
  6. Resort Rodziny tworzy jedną listę zbiorczą z całej Polski.
  7. Środki z Funduszu Solidarnościowego do Wojewodów – trafiają po podpisaniu umów z Resortem Rodziny, w następnej kolejności trafiają do gmin i powiatów.
  8. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej gminy lub powiatu – nie może przekraczać 3 milionów złotych.

 

Masz wątpliwości? 

A może chcesz zostać Asystentem OzN?

Pomagamy w całej Polsce! 

Zadzwoń lub napisz: 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz również polubić